תעודת רישיון מהנדס בהנדסה אווירונאוטית לעמנואל צור מטעם משרד העבודה

הרישיון בתוקף עד 31.12.1970

2 עמודים, עברית

תעודת רישיון מהנדס בהנדסה אווירונאוטית לעמנואל צור מטעם משרד העבודה

שאלון אישי מטעם התעשיה האווירית לישראל שמילא עמנואל צור

לאחר 1.4.1971

בשאלון פרטים על השכלתו ומקומות עבודתו העיקריים הקודמים של עמנואל צור ותפקידו בכל מסגרת

עמוד 1, עברית ואנגלית

השאלון מולא בתקופה שבה צור עבד בתכנון מטוסים חדשים במסגרת התעשייה האווירית ולצורך קביעת שכרו ותנאי עבודתו.

שאלון אישי מטעם התעשיה האווירית לישראל שמילא עמנואל צור