מכתב בקשה להעניק סיוע לעמנואל צוקרברג המעוניין לרכוש מטוס לחברת 'אוירון'

26.10.1938

מכתב ממנהל תאגיד ההנדסה של פלשתינה (Engineering Corporation of Palestine) אל התעשיות הכימיות האימפריאליות בלונדון (Imperial chemical Industries Ltd), ובו בקשה לסייע בכל דרך אפשרית לעמנואל צוקרברג, מהנדס וטייס מחברת 'אוירון' המבקר בלונדון, בניסיונותיו לרכוש מטוס עבור חברתו.

עמוד 1, אנגלית

מכתב בקשה להעניק סיוע לעמנואל צוקרברג המעוניין לרכוש מטוס לחברת 'אוירון'

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

22.8.1945

צוקרברג פונה ומציג את בקשתו לרכישת מטוס בעל 8 מושבים וציוד נלווה. הוא דורש כי העסקה תצא לפועל בהקדם האפשרי, כך שיוכלו לקבל חוזה לרכישת מטוס נוסף מאותו סוג בתוך חצי שנה.

עמוד 1, אנגלית

מתוך רצף של חמישה מכתבים - תכתובת בין חברת יצרני המטוסים דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון', בנוגע לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה (מנוע וחלקי חילוף). העסקה לא יצאה אל הפועל בשל הגבלות שהציבה ממשלת פלשתינה על חברות תעופה שאינן בשליטתה ובשל מצב פוליטי לא יציב במזרח התיכון.

 

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

3.9.1945

פ.א.ג. מארשאל מחברת דה-האוילנד עונה לצוקרברג ומציג שתי אפשרויות – רכישת רפיד ל-6 או ל-8 נוסעים בעלות של 5,500 לי"ש, מנוע מדגם 'ג'יפסי קווין' בעלות של 900 לי"ש וחלקי חילוף. את המטוסים ניתן יהיה לקבל בדצמבר 1945 או בינואר 1946.

2 עמודים, אנגלית

מתוך רצף של חמישה מכתבים - תכתובת בין חברת יצרני המטוסים דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון', בנוגע לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה (מנוע וחלקי חילוף). העסקה לא יצאה אל הפועל בשל הגבלות שהציבה ממשלת פלשתינה על חברות תעופה שאינן בשליטתה ובשל מצב פוליטי לא יציב במזרח התיכון.

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

19.9.1945

פ.א.ג. מארשאל עונה לע. צוקרברג ומאשר תכתובת טלגרפית קודמת ביניהם. ממנה עולה כי ב-17.9.1945 אישר צוקרברג את רכישת הרפיד בעל 8 המושבים. ב-18.9.1945 שיריינה חברת ד"ה מטוס רפיד עבור צוקרברג לדצמבר, מותנה בקבלת תשלום ומקדמה של 10% מראש בלונדון בנק.

2 עמודים, אנגלית

מתוך רצף של חמישה מכתבים - תכתובת בין חברת יצרני המטוסים דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון', בנוגע לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה (מנוע וחלקי חילוף). העסקה לא יצאה אל הפועל בשל הגבלות שהציבה ממשלת פלשתינה על חברות תעופה שאינן בשליטתה ובשל מצב פוליטי לא יציב במזרח התיכון.

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

27.10.1945

צוקרברג כתב לחברת דה-האווילנד כי הוא נאלץ ללבטל את רכישת הרפיד בדצמבר ולדחות ביצוע העסקה עד התבהרות המצב הפוליטי. מביא הסברים למעשהו:

ממשלת פלשתינה פירסמה הוראה לפי רק חברה בבעלותה או בשליטתה תהייה רשאית להפעיל קוי תעופה לפלשתינה וממנה. רק לאחר זמן מה אישר מנהל מחלקת התעופה האזרחית של פלשתינה באזני צוקרברג כי ההוראה לא חלה על טיסות צ'ארטר (בהן התמחתה חברת אוירון). מכשול נוסף היה המצב הפוליטי – כטייס נדרש צוקרברג להשיג ויזה לכל המדינות השכנות, אך הממשלה לא יכלה לסייע לו בכך. הוא נאלץ לדחות ביצוע העסקה עד התבהרות המצב הפוליטי.

עמוד 1, אנגלית

המכתב - על גב נייר מכתבים של חברת 'אוירון'.

מתוך רצף של חמישה מכתבים - תכתובת בין חברת יצרני המטוסים דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון', בנוגע לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה (מנוע וחלקי חילוף). העסקה לא יצאה אל הפועל בשל הגבלות שהציבה ממשלת פלשתינה על חברות תעופה שאינן בשליטתה ובשל מצב פוליטי לא יציב במזרח התיכון.

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

5.11.1945

פ.א.ג. מארשאל מחברת דה-האווילנד מאשר את ביטול העסקה ומקווה שבעתיד תוכל להתממש.

2 עמודים, אנגלית

מתוך רצף של חמישה מכתבים - תכתובת בין חברת יצרני המטוסים דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון', בנוגע לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה (מנוע וחלקי חילוף). העסקה לא יצאה אל הפועל בשל הגבלות שהציבה ממשלת פלשתינה על חברות תעופה שאינן בשליטתה ובשל מצב פוליטי לא יציב במזרח התיכון.

 

מגעים לרכישת מטוס נוסעים מסוג רפיד (DH-89A) וציוד נלווה בין חברת דה-האווילנד מאנגליה לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

מגעים לרכישת מטוס מדגם מדגם דראגון פליי (SU-ABW, D.H.90) וציוד נלווה בין חברת התעופה המצרית (MISR AIRLINES) לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

14.11.1945

מכתב מן המזכיר הכללי של חברת התעופה המצרית (MISR AIRLINES), הליו פוליס, אל עמנואל צוקרברג. בתשובה לבקשתו, החברה המצרית מוכנה למכור לצוקרברג מטוס מדגם דראגון פליי (SU-ABW, D.H.90) שבבעלותה עם חלקי החילוף שלו, בעלות של 2000 לי"ש. המטוס בן 8 שנים אך נמצא במצב טוב עם פחות מ-2100 שעות טיסה.

בדף המצורף למכתב - מפרט של חלקי חילוף.

2 עמודים, אנגלית.

המכתב מדגים כיצד לקראת סוף מלחמת העולם השנייה מנסה צור (מן הסתם בעידוד ההנהגה האזרחית והביטחונית של היישוב היהודי) להצטייד במטוסים בכל דרך אפשרית. באופן מוצהר הם שימשו לצרכים אזרחיים, אך בפועל ובהחבא נועדו לסייע ל'הגנה' בפעילותה הצבאית.

מגעים לרכישת מטוס מדגם מדגם דראגון פליי (SU-ABW, D.H.90) וציוד נלווה בין חברת התעופה המצרית (MISR AIRLINES) לעמנואל צור מחברת 'אוירון'

תחשיב הוצאות והכנסות ממטוס רפיד (D.H.89) ל-4 עד 6 נוסעים. לטיסות צ'ארטר לארצות שכנות (קאהיר, קפריסין) או לאנגליה.

3.9.1946

התחשיב מביא בחשבון עלויות תפעול ורכישת המטוס ומציג את הרווחים השנתיים הצפויים מן השימוש בו במשך 5 שנים.

2 עמודים, אנגלית

מן התחשיב עולה כי למרות ביטול רכישת הראפיד בשלהי 1945 נמשכו המגעים עם יצרנית המטוסים דה-האווילנד וכנראה גם נרכש ממנה מטוס גדול יותר במהלך 1946.

תחשיב הוצאות והכנסות ממטוס רפיד (D.H.89) ל-4 עד 6 נוסעים. לטיסות צ'ארטר לארצות שכנות (קאהיר, קפריסין) או לאנגליה.