הסכם בין 'אוירון' – חברה ארץ-ישראלית לתעופה בע"מ, לבין עמנואל צוקרברג

1.11.1938

לפי ההסכם נדרש צוקרברג להשיג רישיון טיס מסחרי בריטי מדרגה B על חשבונו.

ההסכם מפרט את תנאי ההעסקה: עבודה במשרה מלאה או חלקית כטיס בחברת 'אוירון', או סידור עבודה מטעם 'אוירון' במקום עבודה אחר. תנאי תשלום, ואיסור על עבודה נוספת בחברות אחרות.

2 עמודים, עברית

רישיון בריטי מדרגה B יאפשר לצוקרברג לערוך טיסות נוסעים מסחריות וכן לשמש מדריך טיסה בבית הספר לטיס שפתחה החברה.

הסכם בין 'אוירון' – חברה ארץ-ישראלית לתעופה בע"מ, לבין עמנואל צוקרברג

דוח הכנסות והוצאות של עמנואל צוקרברג לשנים 1939 – 1940 בחברת אוירון

8.1940

מן הדוח עולה כי צור נטל הלואה מן החברה לצורך הקורס להשגת רישיון מדרגה B באנגליה בראשית 1939. הדוח מפרט את משכורתו החודשית (25 לא"י) והוצאות שונות כגון חידוש רשיונות, שיחות טלפון ועוד

2 עמודים, עברית

דוח הכנסות והוצאות של עמנואל צוקרברג לשנים 1939 – 1940 בחברת אוירון

מכתב מאורי מיכאלי – מנהל חברת 'אוירון', לעמנואל צוקרברג, תל אביב - הגדרת שכרו החודשי ותפקידיו בחברה

21.3.1943 

שכרו החודשי של עמנואל צוקרברג -45 לא"י; תפקידיו: מדריך ראשי בבית הספר, טייס מסחרי, מהנדס אחראי, מנהל עבודה.

עמוד 1, עברית

מכתב מאורי מיכאלי – מנהל חברת 'אוירון', לעמנואל צוקרברג, תל אביב - הגדרת שכרו החודשי ותפקידיו בחברה

מכתב מאורי מיכאלי – מנהל חברת אוירון, לעובדי החברה

12.9.1948

מיכאלי מחייב את עובדי החברה לפדות את ימי החופשה השנתיים המגיעים להם, זאת בשל 'התנאים המיוחדים שהזמן גרמם'.

עמוד 1, עברית

'התנאים המיוחדים' - מלחמת העצמאות והתמעטות בעבודה שחלה בשל כך. למעשה - סמוך לסיום דרכה של חברת 'אוירון' עם קום המדינה.

מכתב מאורי מיכאלי – מנהל חברת אוירון, לעובדי החברה