'למדו לעוף' - מאמר מאת אינג' עמנואל צוקרברג על השגת רישיון טיס בכתב העת 'טכניקה ומדע'

11.1937

עמוד השער של כתב העת טכניקה ומדע והכתבה 'למדו לעוף' מאת עמנואל צוקרברג הדן בלשון מבודחת בדרכו הקשה של פרח הטיס עד השיגו את רישיון הטיס. 

כתב העת טכניקה ומדע, ד, 11.1937, עמ' 9 - 10

2 עמודים, עברית

פירוט הדברים: בדיקות רפואיות קפדניות, שיעורי טיסה מטלטלים בליווי מדריך, יחסם השלילי של אנשי התחזוקה והמדריך לפרחי הטיס, טיסת היחיד הראשונה והמפחידה, כישלון והצלחה בבחינות הטיס לדרגה א (טיס יחיד); התנאים והבחינות לקבלת דרגה ב' (הטסת נוסעים בשכר), הטסת מטוסים בתנאי ראות לקויה, הדרכה.

בעת כתיבת הדברים כבר היו ברשות צור רישיון טיס מדרגה א' אך הוא טרם השלים את מכסת שעות הטיס הדרושות (600) להשגת רישיון מדרגה ב'. 

'למדו לעוף' - מאמר מאת אינג' עמנואל צוקרברג על השגת רישיון טיס בכתב העת 'טכניקה ומדע'

עמוד שער של העיתון אידישע בילדער ובתוכו כתבה על ראשוני התעופה בארץ ישראל

2.1938

תצלום של הטייסים עמנואל צוקרברג וארנסט רפפורט עם המייג'ור הפולני זמבינסקי והמהנדס הלברשטאדט. טסו בשמי הארץ כתעמולה לקידום ספורט התעופה בארץ ישראל. צוקרברג ורפפורט ראשון ושני משמאל.

כתבה מצולמת: 'פליער און מאטראסן', בעיתון אידישע בילדער, 8 (40), 2.1938, עמ' 20.

עמוד 1, פולנית, אידיש וגרמנית

הלברשטאדט סייע ברכישת מטוסי ה-RWD הראשונים עבור חברת אווירון מפולין.

עמוד שער של העיתון אידישע בילדער ובתוכו כתבה על ראשוני התעופה בארץ ישראל

'במטוס עברי – רשמי טיסה מפריס ללוד', מאת דוד אייזנברג - כתבה בעיתון שעריים

13.6.1947

שער העיתון שערים: בטאון תנועת פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל וכתבה מאת דוד אייזנברג בעמוד 4 המתארת את מסלול הטיסה, מפגש עם קהילות יהודיות בצפון אפריקה ועם השלטונות המקומיים בשדות התעופה בעת נחיתות הביניים.

עמנואל צור וחברת 'אוירון' נזכרים לטובה ומעוררים עניין רב בקרב באי שדה התעופה לה בורז'ה בפריס. 

שער ועמוד 1, עברית

דוד אייזנברג היה כתב עיתון 'הצופה' והבטאון 'שעריים' - של פועלי אגודת ישראל ותנועת המזרחי.

מכתבה בעיתון 'הצופה' (דוד אייזנברג חזר) מתאריך 30.5.1947 עולה כי אייזנברג נסע לצורך פעילות הצלה מטעם פועלי אגודת ישראל וחזר מפולין עם 'אפר קדושים ממחנה המוות בחלמנו'. 

הטיסה מופיעה בפנקס הטיסות (לוג בוק) מס' 7 של ע. צור, בין התאריכים 27.5.1947 ל – 29.5.1947. אייזנברג לא מציין את כל שדות התעופה בהם נחתו. מראשית הכתבה עולה כי צוקרברג נפגש עימם לפני חג שבועות בנמל התעופה לה-בורז'ה (22.5.47) כשבא מטיסה מלונדון (גאטוויק), אך בגלל חג השבועות והשבת יצאו חזרה ארצה רק חמישה ימים אחר כך ב- 27.5.47.

'במטוס עברי – רשמי טיסה מפריס ללוד', מאת דוד אייזנברג - כתבה בעיתון שעריים