אישור ממנכ"ל משרד התחבורה של הממשלה הזמנית, בר-כוכבא מאירוביץ, על תחילת עבודתו של עמנואל צור כמנהל בפועל של שדה התעופה לוד

21.11.1948

העבודה - לתקופת ניסיון של 3 חודשים, החל מ-15.11.1948.

שכרו הזמני של צור: 85 לירות ארץ-ישראליות לחודש.

המינוי נעשה זמן קצר לאחר כיבוש ושחרור שדה התעופה לוד בידי כוחות צה"ל (10.7.1948) ושובו של צור ממשימת הרכש והברחת המטוסים מאירופה (23.9.1948).

אישור ממנכ"ל משרד התחבורה של הממשלה הזמנית, בר-כוכבא מאירוביץ, על תחילת עבודתו של עמנואל צור כמנהל בפועל של שדה התעופה לוד

טלגרף ששלח אריה ל' פינקוס, ישראל, לעמנואל צור, מונטריאול

4.7.1952

אריה לואיס פינקוס, בהוראת שר החוץ דורש מצור, (נציג ישראל בוועדת איקא"ו שנערכה באותו זמן במונטריאול) להפסיק לטפל בעניינים שאינם בסמכותו או לפחות לקבל אישור הקונסול בעיר למעשיו.

עמוד 1, אנגלית

אריה לואיס פינקוס (1912 - 1973) - מנהל הראשון של חברת התעופה 'אל על' באותה עת.

איקא"ו - אירגון התעופה האזרחית הבינלאומי (ICAO - International Civil Aviation Organization)

טלגרף ששלח אריה ל' פינקוס, ישראל, לעמנואל צור, מונטריאול

מכתב מאורי מיכאלי, מנהל אגף התעופה האזרחית, לוד, אל עמנואל צור [אנגליה]

7.8.1952

מיכאלי מתייחס לתקרית מול הקונסול במונטריאול ולמכתב התלונה שקיבל בנושא ממשרד החוץ. מאיץ בצור לענות על הטענות בהקדם כדי לגמור את העניין מהר, ומתייחס לנושאים נוספים.

2 עמודים, עברית

התייחסות לנושאים נוספים: התנהלות מול איקא"ו – דרושה דעתו הברורה של צור; חשיבות הצלחתו של צור בבחינות למדריך ובוחן טיסה מכשירנית באנגליה; תנאי תשלומים לרכישת דלק מטוסים באנגליה; הצעה לרכישת מטוס 'אנסון' או 'קונסול' באנגליה; מינוי טייסים

מכתב מאורי מיכאלי, מנהל אגף התעופה האזרחית, לוד, אל עמנואל צור [אנגליה]

מכתב פרידה מאת אורי מיכאלי, מנהל אגף התעופה האזרחית במשרד התחבורה, אל עמנואל צור, המנהל היוצא של שדה התעופה לוד

1.9.1957

מיכאלי מונה בקצרה את שיתוף הפעולה ביניהם ואת  פועלו הרב והחשוב של צור בייסוד תעופה עברית בארץ, בהקמת דורות של טייסים ובהשתתפות פעילה בהגנה על היישוב, בחידוש ושיפור שדה התעופה לוד כדי שיעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים, ובניהול השרותים האוירוטכניים של מחלקת התעופה האזרחית. הוא מאחל לו הצלחה בהמשך עם מפעל התעופה הפרטי שתכנן צור להקים (חברת 'אויתור').

2 עמודים, עברית

מכתב פרידה מאת אורי מיכאלי, מנהל אגף התעופה האזרחית במשרד התחבורה, אל עמנואל צור, המנהל היוצא של שדה התעופה לוד

מכתב פרידה שכתב עמנואל צור, אל אורי מיכאלי - מנהל אגף התעופה האזרחית

30.8.1957

עם סיום תפקידו של צור כמנהל האגף לשירותים אוירוטכניים במנהל התעופה האזרחי.

צור מודה למיכאלי על שבע-עשרה השנים שעבדו יחד תוך כבוד והבנה הדדיים, מוסר את תודתו לעובדי משרד התחבורה, האגף לתעופה אזרחית ולעובדי שדה התעופה לוד. הוא מצטער 'שמאז שנתיים נוצרה אוירה רעה והיא אשר אלצה אותי לפרוש ממשרתי שהתכוונתי להשאר בה עד גיל הזקנה'. הוא נאות לסייע בעתיד וללוות ככל שיידרש את אגף התעופה האזרחית ואת שדה התעופה.

2 עמודים, עברית

מכתב פרידה שכתב עמנואל צור, אל אורי מיכאלי - מנהל אגף התעופה האזרחית

מכתב מעמנואל צור, גבעתיים, לאגף כח אדם במשרד התחבורה

6.10.1957

צור תובע לקבל תשלום עבור ימי חופשה ופיצויים עם סיום תפקידו כמנהל השירותים האוירוטכניים באגף התעופה האזרחית.

צור מתאר את השתלשלות העניינים בתקופת עבודתו בשדה התעופה לוד כמנהל השדה, ולאחר 1953 כמנהל טכני בלבד ואת ההתדרדרות ביחסי האנוש והאטימות מצד משרדי הממשלה שהביאו להתפטרותו. 

2 עמודים, עברית

טיוטת המכתב באנגלית – שמונה עמודים בכתב יד, צורפה במקור למכתב העברי ששלח צור.

מכתב מעמנואל צור, גבעתיים, לאגף כח אדם במשרד התחבורה