אישור ממשרד הביטחון לענוד את 'אות ההגנה'

9.6.1958

מכתב ובו אישור רשמי ממשרד הביטחון לענוד את 'אות ההגנה' ביום העצמאות ובכנסים רשמיים של חברי ההגנה.

2 עמודים, עברית

אישור ממשרד הביטחון לענוד את 'אות ההגנה'