מכתב נלווה לטיוטת החוברת 'פרקים בתורת הטיס'

10.2.1943

מכתב מאת מ. רוזנמן - מרכז הקלוב הארצישראלי לתעופה אל עמנואל צוקרברג, כפר אונו. הוא מפציר בצוקרברג לעבור על טיוטת החוברת 'פרקים בתורת הטיס' מאת המהנדס – הטייס א. רטנר מחיפה , לציין הערותיו ולהשיבן למערכת בהקדם. תל אביב

עמוד 1, עברית

 

א. רטנר - אויגן (לימים יוחנן) רטנר (1891 - 1965) - קולונל בצבא הרוסי, מראשי ההגנה, ואחד מששת אלופי צה"ל הראשונים. מתכנן ואדריכל.

מכתב נלווה לטיוטת החוברת 'פרקים בתורת הטיס'

עמוד ראשון בטיוטת החוברת 'פרקים בתורת הטיס', 1943

טיוטת החוברת 'פרקים בתורת הטיס', מאת המהנדס – הטייס א. [אויגן] רטנר מחיפה , בהוצאת קלוב הארצישראלי לתעופה, תל אביב, 1943

החוברת יועדה לטייסים או לתלמידי קורס טיס. מחולקת לעשרה פרקים: השפעת ההגאים, מכשירים והשימוש בהם, טיסה ישרה ואופקית, סחרור,  נסיעה על הקרקע, המראה ונחיתה, פניות, החלקה, פעולה בזמן שריפה.

לחוברת מצורף מכתב מאת מ. רוזנמן - מרכז הקלוב הארצישראלי לתעופה (תל אביב, 10.2.1943). הוא מפציר בעמנואל צוקרברג לעבור על כתב היד, לציין הערותיו ולהשיבן למערכת בהקדם. אך על כתב היד אין כלל הערות של צוקרברג. 

10 עמודים, עברית ואנגלית 

(לחוברת המלאה ראו קישור ל-PDF למטה)

עמוד ראשון בטיוטת החוברת 'פרקים בתורת הטיס', 1943

טיוטת חוברת 'פרקים בתורת הטיס' מאת המהנדס – הטייס א. [אויגן] רטנר מחיפה, 1943