תכנית הטיסה שהוכנה למטוסי האמבולנס הצרפתיים שהוברחו ארצה בקיץ 1948

קיץ 1948

תכנול המסלול כלל המראות ונחיתות במקומות שונים באירופה, כולל פריז, סביבות מרסיי, ניצה, רומא ויוון. 

2 עמודים, צרפתית

תכנית הטיסה שהוכנה למטוסי האמבולנס הצרפתיים שהוברחו ארצה בקיץ 1948