כתבה בעיתון 'ידיעות אחרונות': 'ידיעות אחרונות רכש מטוס חדיש להובלת עיתונים'

 3.3.1967

המטוס – צ'ירוקי 6 נועד להטיס את עיתוני החברה לצפון הארץ ולחיפה ואפשר גם הטסת נוסעים. עמנואל צור – שימש כטייס.

עמוד 1, עברית

עמנואל צור חתם על שותפות עם ידיעות אחרונות בהפעלת קו תעופה זה.

כתבה בעיתון 'ידיעות אחרונות': 'ידיעות אחרונות רכש מטוס חדיש להובלת עיתונים'