קורסי טיסה ורישיונות טייס

בשנים 1936 - 1937 היה עמנואל צוקרברג עסוק בחידוש רישיון הטייס הצרפתי שלו ובהשגת רישיון להטסת מטוסים אזרחיים משלטונות התעופה הבריטיים. לאחר שקיבל רישיון זה עסק בשנים 1938 - 1939 בניסיון לקבל רישיון מסוג B שאפשר לו גם להיות מדריך טיסה ולהטיס סוגי מטוסים נוספים. לשם כך ניהל תכתובת ענפה עם המוסדות בהם קיבל את רישיונו בצרפת ועם משרד התעופה הבריטי, שהערימו עליו קשיים ביורוקרטיים לא מעטים.

הדרישות לניסיון תעופתי עבור המבקש להנפיק או לחדש רשיון טייס אזרחי

15.4.1936

תקציר, מתוך 'הוראות לניווט אווירי', 1936

עמוד 1, אנגלית

הדרישות לניסיון תעופתי עבור המבקש להנפיק או לחדש רשיון טייס אזרחי

רישיון טיס צרפתי להטסת נוסעים על שם עמנואל צוקרברג

פריז, 28.7.1937

4 עמודים, צרפתית

לרישיון מצורף אישור ממנהל התעופה האזרחית כי עמנואל צוקרברג עבר בהצלחה את הבחינות בנושאי טיסה בראות מוגבלת  בתאריך 13.10.1934 וזכאי לרישיון טיס אזרחי. פריז 5.7.1934 (צרפתית)

צוקרברג סיים את הכשרתו וזכה ברשיון טייס בשנת 1934. רישיונות הטיס המוצגים כאן הוצאו בשנת 1937, זאת לאור בקשת מנהל התעופה הבריטי לקבל אישורים עדכניים על רישיון הטיס הצרפתי של צוקרברג כדי שיוכל לקבל רישיון טייס בריטי.

 

רישיון טיס צרפתי להטסת נוסעים על שם עמנואל צוקרברג

אישור זכאות לרישיון טיס אזרחי צרפתי עבור עמנואל צוקרברג

פריז, 5.7.1934

אישור ממנהל התעופה האזרחית כי עמנואל צוקרברג עבר בהצלחה את הבחינות בנושאים טיסה בראות מוגבלת בתאריך 13.10.1934 וזכאי לרישיון טיס אזרחי.  

עמוד 1, צרפתית

אישור זכאות לרישיון טיס אזרחי צרפתי עבור עמנואל צוקרברג

רישיון לטוס בתנאי ראות לקוייה על שם עמנואל צוקרברג

5.8.1937

הרישיון הוצא על ידי חברת "שירותי אוויר פוטז" באורליי, צרפת.

POTEZ – AÉRO – ERVICE

כריכה, פנים ומסמך מצורף, צרפתית

 

צוקרברג סיים את הכשרתו וזכה ברשיון טייס בשנת 1934. רישיונות הטיס המוצגים כאן הוצאו בשנת 1937, זאת לאור בקשת מנהל התעופה הבריטי לקבל אישורים עדכניים על רישיון הטיס הצרפתי של צוקרברג כדי שיוכל לקבל רישיון טייס בריטי.

רישיון לטוס בתנאי ראות לקוייה על שם עמנואל צוקרברג

מכתב מעמנואל צוקרברג, תל אביב למזכיר משרד התעופה, לונדון

31.1.1938

צור מציין כי ברשותו רישיון אנגלי A ורישיון תעופה צרפתי וכי ברצונו להשיג רישיון אנגלי מסוג B. הוא מתעניין האם יוכל להשלים את 65 שעות התעופה החסרות לו על מטוסים של חברת אוירון בעלי מספר רישוי פולני או שמא חייבים אלו להיות מטוסים בעלי מספר רישוי אנגלי. 

עמוד 1, אנגלית

מכתב מעמנואל צוקרברג, תל אביב למזכיר משרד התעופה, לונדון

מכתב מעמנואל צוקרברג, תל אביב, למשרד התעופה, לונדון

26.6.1938

למכתב מצורפים: אישור על הצלחה בבחינת לקבלת רישיון טיס אזרחי ממשרד התעופה הצרפתי; רישון צרפתי מדרגה 1 ו-2; רישיון צרפתי לטיסה עיוורת (בתנאי ראות לקוייה - Blind Flying). הוא מבקש כי בדיקות רפואיות דרושות ייערכו בפלשתינה או מצרים.

עמוד 1, אנגלית

מכתב מעמנואל צוקרברג, תל אביב, למשרד התעופה, לונדון

מכתב ממשרד התעופה הבריטי, לונדון, לעמנואל צוקרברג, תל אביב

11.7.1938

מתוך תכתובת מכתבים משנת 1938 שעניינה רצונו של צור להשיג רישיון טייס מדרגה B לטיסות אזרחיות. השלטונות הבריטיים הערימו בפניו מכשולים ביורוקרטיים: הצגת רישיונות הטיס הצרפתיים שלו, בדיקה רפואית ומבחן טכני בקאהיר ומבחני תעופה שיכולים להיערך רק באנגליה.

2 עמודים, אנגלית

מכתב ממשרד התעופה הבריטי, לונדון, לעמנואל צוקרברג, תל אביב

מבחן בנושא ניווט אווירי

1938 - 1939

דוגמה למבחן, מתוך סדרת מבחנים שנערכו מטעם המחלקה לתעופה אזרחית במשרד התעופה הבריטי, בנושא ניווט אווירי. מבחן בנושא פני הקרקע, מפות וטבלאות.

2 עמודים, אנגלית

מבחן בנושא ניווט אווירי

מכתב מ-וו.נ. קמינג, לונדון, לעמנואל צוקרברג, תל אביב

7.3.1939

קמינג (Cumming) מחברת Straight Corporation Limited משתתף בשמחתו של צור על שהצליח להשיג את מבוקשו רישיון הטיסה אנגלי מדרגה B. ישמח לראותו שוב באנגליה עם מטוס החברה מדגם טייגר מות'. מאחל לו הצלחה כמדריך טיסה ובעסקיו בתל אביב. 

עמוד 1, אנגלית

מכתב מ-וו.נ. קמינג, לונדון, לעמנואל צוקרברג, תל אביב

רישיון טיס מדרגה A על שם עמנואל צוקרברג

11.7.1937

הרישיון הוצא על ידי משרד התעופה הבריטי ב-11.7.1937. חודש כל שנה עד 13.10.1940. ברישיון אישור להטיס את כל סוגי המטוסים הקרקעיים (Landplanes) שדרגת הרישיון מאפשרת.

כריכה

לרישיון כולו - ראו קובץ PDF למטה.

פירוט: כריכה; עמוד 2 - 3 - אישור התאמה בריטי; עמוד  4 -5  - רישיון; עמוד 6 - 7 - חידוש רישיון; עמוד 10 - 11 - אישור התאמה - פרטי בעל הרישיון; עמוד 12 - 13 - צעדים שיש לנקוט לפני פקיעת תוקף הרישיון.

רישיון טיס מדרגה A על שם עמנואל צוקרברג

רישיון טיס מדרגה A על שם עמנואל צוקרברג, 11.7.1937

רישיון טייס מדרגה B על שם עמנואל צוקרברג

20.1.1939

הרישיון הוצא על ידי משרד התעופה הבריטי. חודש מדי שנה עד 14.10.1948. בפנקס אישור על בדיקות רפואיות תקינות וציון סוגי ודגמי המטוסים שצור רשאי היה להטיס. צורף אליה רישיון מדריך טיסה שהוצא על ידי גילדת הטייסים והנווטים של האימפריה הבריטית (1952).

כריכה.  

לרישיון המלא - ראו קובץ PDF למטה.

פירוט: כריכה, עמוד 2 - 3 - אישור מיומנות בריטי; עמוד  4 - 5 - רישיון; עמוד  6 - 9 - חידוש רישיון; עמוד 10 - סוגי מטוסים שצוקרברג רשאי להטיס; עמוד 11 - אישור מיומנות - פרטי בעל הרישיון; עמוד 12 - סוגי מטוסים נוספים שצוקרברג רשאי להטיס.

רישיון טייס מדרגה B על שם עמנואל צוקרברג

רישיון טייס מדרגה B על שם עמנואל צוקרברג, 20.1.1939

מכתב מגילדת הטייסים והנווטים של האימפריה הבריטית, לונדון, אל עמנואל צוקרברג, תל אביב

22.12.1939

רישיון מדריך הטיסה של צור נשלל בשל פריצת המלחמה והאיסור שהוטל על טיסות אזרחיות. נכונות לסייע לצוקרברג במגע עם רשות התעופה בפלשתינה.

עמוד 1, אנגלית

מכתב מגילדת הטייסים והנווטים של האימפריה הבריטית, לונדון, אל עמנואל צוקרברג, תל אביב

מכתב מוועדת הרישוי האווירי, קאהיר, אל עמנואל צור, חברת 'אוירון', תל אביב

9.7.1941

המכתב נשלח בעקבות מבחן תקופתי בנושא ניווט שערך צוקרברג ובו נכשל בחלק מן הסעיפים. הוא נדרש לתקן את הנדרש בבחינה נוספת. 

עמוד 1, אנגלית

מכתב מוועדת הרישוי האווירי, קאהיר, אל עמנואל צור, חברת 'אוירון', תל אביב

מבחן טכני לקבלת רישיון נווט מטוסים אזרחי (מדרגה שנייה)

3.1941

המבחן נערך בקאהיר ב-3.1941. בטבלה ציוניו של עמנואל צוקרברג. הוא נכשל בכל הסעיפים ונדרש לגשת למבחן נוסף.

עמוד 1, אנגלית

מבחן טכני לקבלת רישיון נווט מטוסים אזרחי (מדרגה שנייה)