מכתב ממחלקת התעופה האזרחית בממשלת פלשתינה לאנשי צוות אוויר בדבר בניית בתי הזיקוק במפרץ חיפה

27.4.1939

מכתב ממחלקת התעופה האזרחית בממשלת פלשתינה לאנשי צוות אוויר בדבר בניית בתי הזיקוק (במפרץ חיפה) כ-1500 מטר מדרום מזרח לשדה התעופה בחיפה. הטייסים נדרשים לזהירות בעת נחיתה במזג אויר קשה וראות לקוייה, כדי לא לפגוע במתקנים הגבוהים שבתי הזיקוק (עד 75 מטרים).

עמוד 1, אנגלית

מכתב ממחלקת התעופה האזרחית בממשלת פלשתינה לאנשי צוות אוויר בדבר בניית בתי הזיקוק במפרץ חיפה

הודעה ממחלקת התעופה האזרחית לחברת אוירון, הנדרשת להעביר את 'מועדון התעופה' משדה התעופה לוד אל שדה התעופה ברמלה

1943

הודעה ממחלקת התעופה האזרחית בממשלת פלשתינה לחברת אוירון מ-1943 ובה נדרשת החברה להעביר את מועדון התעופה משדה התעופה לוד אל שדה התעופה המלכותי ברמלה ולפרט לאילו שירותים היא תזדקק ממחלקת התעופה. 

ההעברה - עקב צורכי השעה במלחמת העולם השנייה.

עמוד 1, אנגלית

הודעה ממחלקת התעופה האזרחית לחברת אוירון, הנדרשת להעביר את 'מועדון התעופה' משדה התעופה לוד אל שדה התעופה ברמלה

הצעות ליחסים הירארכיים בין שדה התעופה לוד לשדה התעופה בביירות

ללא תאריך [1940 – 1950?]

ארבע הצעות ליחסים הירארכיים בין שדה התעופה לוד לשדה התעופה בביירות, תחת פיקוח ותיאום הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO - International Civil Aviation Organization). ציוד, כוח אדם ועלויות נדרשות.

עמוד 1, אנגלית.

 

הצעות ליחסים הירארכיים בין שדה התעופה לוד לשדה התעופה בביירות

מכתב ממחלקת התעופה האזרחית, ירושלים, לעמנואל צוקרברג, תל-אביב - שיבת שדה התעופה לוד לניהול אזרחי והסדרת הפעילות בו

28.6.1947.

שדה התעופה לוד שב לניהול אזרחי (לאחר סיום מלחמת העולם השנייה ופינוי מטוסי חיל האויר המלכותי הבריטי מרובו). כדי לשפר את רמת השירות לצוותי האוויר מתבקש צור לדאוג לתקשורת סדירה ותכופה בין טייסי חברת אווירון ועובדיה לצוות שדה התעופה ומנהליו.

עמוד 1, אנגלית

מכתב ממחלקת התעופה האזרחית, ירושלים, לעמנואל צוקרברג, תל-אביב - שיבת שדה התעופה לוד לניהול אזרחי והסדרת הפעילות בו