דחיית בקשתו של עמנואל צוקרברג להצטרף כטייס בחברת התעופה הבריטית נתיבי אויר בין-יבשתיים (British Overseas Airways Corporation)

25.3.1942

מכתב מ-וו.י. סקוט, מפקח סניף התאגיד הבריטי נתיבי אויר בין-יבשתיים (British Overseas Airways Corporation), קאהיר, לעמנואל צוקרברג, מחברת אוירון, לוד.

בקשתו של צוקרברג להצטרף כטייס בחברת תעופה זו נענתה בשלילה – בהעדר מקום פנוי.

עמוד 1, אנגלית.

כתחליף מוצע לצוקרברג להצטרף כטייס במחלקת התעופה של חברת הדלק העיראקית (Iraq Petrolium Company) ועל כן שמו ובקשתו הועברו אל חברה זו. הוא יוכל לשוחח בעניין עם נציג חברה זו מר מונטז [Muntz] כשזה יבקר בפלשתינה.

מן המכתב עולה כי צוקרברג שקל להצטרף לחיל האוויר הבריטי המלכותי (RAF)

נראה כי בשיאה של מלחמת העולם השנייה התמעטו מאד הטיסות האזרחיות בחברת אוירון וצור נאלץ לחפש מקום עבודה חלופי.

דחיית בקשתו של עמנואל צוקרברג להצטרף כטייס בחברת התעופה הבריטית נתיבי אויר בין-יבשתיים (British Overseas Airways Corporation)

הצעת עבודה לעמנואל צוקרברג לשמש סוכן מכירות של מטוסים וחלקי חילוף מטעם חברת טיילורקראפט (TAYLOCRAFT) בארץ ישראל

2.5.1945

מכתב אישי ממנהל שירות ומכירות בחברת יצרני המטוסים טיילורקראפט (TAYLORCRAFT), לייצסטר, אנגליה, אל עמנואל צוקרברג, תל אביב. המכתב מציע לצור לשמש סוכן מכירות של מטוסים וחלקי חילוף מטעם החברה בארץ ישראל. 

התפקיד גוזל זמן רב וצור יידרש לשם כך לעזוב את חברת 'אוירון. בשל רגישות העניין וההיכרות של הכותב עם חברת אוירון הוא מבקש לדעת בהקדם את כוונותיו של צוקרברג בנידון/

2 עמודים, אנגלית

הצעת עבודה לעמנואל צוקרברג לשמש סוכן מכירות של מטוסים וחלקי חילוף מטעם חברת טיילורקראפט (TAYLOCRAFT) בארץ ישראל

מכתב ממנהל שירות ומכירות בחברת יצרני המטוסים טיילורקראפט (TAYLORCRAFT), לייצסטר, אנגליה, אל עמנואל צוקרברג, תל אביב

24.10.1945

מכתב המשך למכתב הקודם מ-2.5.1945. ממנו עולה כי צור החליט להישאר בחברת אוירון.

הכותב מוסר דרישות שלום למכריו בארץ ישראל ומוכן לסייע לצור ברכישת חלקי חילוף.

 

מכתב ממנהל שירות ומכירות בחברת יצרני המטוסים טיילורקראפט (TAYLORCRAFT), לייצסטר, אנגליה, אל עמנואל צוקרברג, תל אביב