טלגרמה מיעקב מימון, ירושלים, לעמנואל צור, לוד

29.11.1948

ברכות על מינויו של צור כמנהל שדה התעופה בלוד.

עמוד 1, עברית

יעקב מימון (1902 - 1977) - הוגה ומפתח שיטת הקצרנות הנהוגה כיום בישראל. קצרן של המוסדות הלאומיים בתקופת היישוב והקצרן הראשון של ממשלת ישראל וכנסת ישראל לאחר קום המדינה.

טלגרמה מיעקב מימון, ירושלים, לעמנואל צור, לוד

כתב מינוי וייפוי כוח לעמנואל צור - בוחן מטעם ממשלת ישראל של תאונת מטוס ישראלי בציריך

24.11.1951

מכתב מאת מנכ"ל משרד התחבורה בר כוכבא מאירוביץ למאן דהוא. 

עמוד 1, אנגלית

ראו הכתבה: 'מטוס-משא של אל-על נהתרסק בציריך - 6 מהצוות נספו', חרות, 25.11.1951, עמ' 1 ו-5

'מטוס משא נתרסק' (המשך הכתבה ואיזכורו של עמנואל צור- עמ' 5).

כתב מינוי וייפוי כוח לעמנואל צור - בוחן מטעם ממשלת ישראל של תאונת מטוס ישראלי בציריך

מכתב מאורי מיכאלי, מנהל מחלקת התעופה האזרחית במשרד התחבורה, לעמנואל צור, בלונדון

6.7.1952

מידע רב על תפקידיו המגוונים של צור כמנהל שדה התעופה לוד: פגישות וניסיונות רכש בארצות הברית ובאנגליה של מטוסים וחלקי חילוף; הסדר כספי לגבי לימודיו, ודוח על התקרית שבה חרג לכאורה מתפקידו בעת כנס איקא"ו במונטריאול

עמוד 1, עברית

בחודשי הקיץ של 1952 שהה צור באנגליה ועבר קורסים ששיפרו את דירוגו כמדריך ובוחן טיסה ומטוסים.

 

מכתב מאורי מיכאלי, מנהל מחלקת התעופה האזרחית במשרד התחבורה, לעמנואל צור, בלונדון

אישור דחיית גיוס מילואים עבור עמנואל צור

13.10.1952

מכתב ממפקדת חטיבה 10, רמלה אל 'לשכת האדם והייצור', ירושלים. אישור בקשת הלשכה לדחות את גיוס המילואים של עמנואל צור לצבא בחודשיים נוספים.

עמוד 1, עברית 

אישור דחיית גיוס מילואים עבור עמנואל צור

הודעה על העברתו של עמנואל צור בין יחידות צה"ליות שונות

15.4.1953

מכתב ממפקדת יחידת מקוה כללית אל עמנואל צור. הודעה בדבר העברתו ליחידה לשרותי שדה 262 החל ב 15.4.1953.

2 עמודים, עברית 

הודעה על העברתו של עמנואל צור בין יחידות צה"ליות שונות

מכתב מיוסף ונטלנד, פריס, לד"ר מרים (מיסיה) צור, גבעתיים

13.5.1954

התעניינות בשלום הילדים רני ודפנה והזמנה לעמנואל צור לפגוש בו בפריס בביקורו הבא.

עמוד 1, אנגלית

מכתב מיוסף ונטלנד, פריס, לד"ר מרים (מיסיה) צור, גבעתיים