עלייה לארץ-ישראל

סדרה של 4 מכתבים שנשלחו מהאוניברסיטה העברית אל עמנואל צוקרברג בסטניסלב, פולין, 1933.
מספר אישורי העלייה ארצה באותן שנים היה מוגבל. אחת הדרכים להשיג אישור כזה הייתה על ידי הרשמה ללימודים באוניברסיטה העברית. מבחינתו של צור ההרשמה הייתה על כן פיקטיבית – הוא כלל לא התכוון ללמוד באוניברסיטה.

אישור קבלת עמנואל צוקרברג ללימודים באוניברסיטה העברית לשנת הלימודים התרצ"ד

מכתב מ 10.9.1933 מאשר את קבלתו של עמנואל צוקרברג כתלמיד מן המניין בפקולטה למדעי הרוח בשנת הלימודים התרצ"ד (1933 - 1934).

עמוד 1, עברית 

אישור קבלת עמנואל צוקרברג ללימודים באוניברסיטה העברית לשנת הלימודים התרצ"ד

אישור קבלת עמנואל צוקרברג ללימודים באוניברסיטה העברית לשנת הלימודים התרצ"ד והסדרת רישיון הכניסה לארץ

מכתב מ-12.9.1933 מאשר קבלת עמנואל צוקרברג כתלמיד מן המניין באוניברסיטה העברית לשנת התרצ"ד, ומבטיח להשיג לו רישיון כניסה לארץ, תמורת תשלום, כמקובל. 

עמוד 1, עברית

אישור קבלת עמנואל צוקרברג ללימודים באוניברסיטה העברית לשנת הלימודים התרצ"ד והסדרת רישיון הכניסה לארץ

הסדרת רישיון עלייה לארץ עבור עמנואל צוקרברג

מכתב מהאוניברסיטה העברית מ-24.9.1933. מאשר קבלת כסף מעמנואל צוקרברג והגשת בקשה לממשלת המנדט לשם סדור רשיון עלייה.

עמוד 1, עברית

הסדרת רישיון עלייה לארץ עבור עמנואל צוקרברג

מכתב נלווה לתעודת העלייה של עמנואל צוקרברג

מכתב מן האוניברסיטה העברית מ-31.12.1933 אליו מצורפת תעודת עלייה מספר 41378ב. המכתב מעיר כי צוקרברג יוכל להתחיל ללמוד רק בסמסטר האביב (התרצ"ד) בשל האחור בהגעתו ארצה.

עמוד 1, עברית

מכתב נלווה לתעודת העלייה של עמנואל צוקרברג