תדרים סודיים של יישובים ונמלי התעופה הישראליים בזמן מלחמת העצמאות

5.8.1948

בתוקף מ- 5.8.1948. בין היישובים: דורות, הרצליה, רביבים, יבניאל, מעברות. בין בסיסי הצבא – מפקדה, רמת דוד, עקרון, חיפה, ירושלים, תל אביב.

עמוד 1, אנגלית

תדרים סודיים של יישובים ונמלי התעופה הישראליים בזמן מלחמת העצמאות

רשימת פענוח הצפנות

1948

רשימה מתקופת מלחמת העצמאות המפרטת שמות צופן ליישובים שונים ברחבי הארץ, בהקשר למנחתים או שדות תעופה שהיו בהם. מונחי הצפנה נוספים קשורים בתדרי תקשורת עם שדות אלו.

2 עמודים, אנגלית

ההוראות סייעו בתקשורת סמויה בין צור בפריס לשלטונות הצבא בארץ ובהנחתה בשלום של מטוסי מוסקיטו שהוברחו מאירופה

רשימת פענוח הצפנות

יומן קטן משנת 1948, ובו רשימות, קודים ופגישות של עמנואל צור

20-24.9.1948

הדוגמא המוצגת – מעידה על השיבה הבהולה של צור מפריס לישראל עם חשיפת העובדה שהוא עמד מאחורי הברחת המטוסים מאירופה לארץ ופגישותיו עם חי יששכרוב (חי) ועם מנהלו הישיר – מיכאלי.

כריכה ומפתח עמודים, אנגלית

נמצאו יומנים לכמה שנים עוקבות כגון זה 

יומן קטן משנת 1948, ובו רשימות, קודים ופגישות של עמנואל צור

הצעה של חברת תנובה ליצוא שבועי של פרחים לאירופה במהלך חורף תש"ח

חורף 1947 - 1948

ההצעה כוללת סוגי פרחים, מחירים וכמויות

עמוד 1, עברית

הצעה של חברת תנובה ליצוא שבועי של פרחים לאירופה במהלך חורף תש"ח

מכשיר עזר לקביעת זווית הפצצה (Bombing Angle Computer)

1947 - 1949

מכשיר עזר לקביעת זווית הפצצה, בהתאם לגובה הטיסה, למהירות המטוס וללחץ האוויר. לוח מתכת עם חוגה מסתובבת ושנתות.

עטיפה

בתקופת מלחמת העצמאות סייע עמנואל צור בהטלת מצרכים וכלי נשק ליישובים מבודדים ונצורים (עטרות, סדום) וכן בהפצצה על רבת עמון ויישובים אחרים. מכשיר זה עשוי היה לשמש אותו בהזדמנויות אלו.

מכשיר עזר לקביעת זווית הפצצה (Bombing Angle Computer)

מכשיר עזר לקביעת זווית הפצצה (Bombing Angle Computer)

1947 - 1949

מכשיר עזר לקביעת זווית הפצצה, בהתאם לגובה הטיסה, למהירות המטוס וללחץ האוויר. לוח מתכת עם חוגה מסתובבת ושנתות.

חזית וגב המכשיר

בתקופת מלחמת העצמאות סייע עמנואל צור בהטלת מצרכים וכלי נשק ליישובים מבודדים ונצורים (עטרות, סדום) וכן בהפצצה על רבת עמון ויישובים אחרים. מכשיר זה עשוי היה לשמש אותו בהזדמנויות אלו.

מכשיר עזר לקביעת זווית הפצצה (Bombing Angle Computer)