הזמנה מ-פ. יול (F. Youle), מנהל חברת Redifon Limtid, לונדון, לעמנואל צור, ברייטון, לבקר במפעלי החברה

2.7.1952

הזמנה לבקר במפעל הטרנזיסטורים והמשדרים למטוסים של החברה, תוך ניסיון לשכנע את עמנואל צור לרכוש מתוצרתה למערכת התעופה האזרחית בישראל.

עמוד 1, אנגלית

הזמנה מ-פ. יול (F. Youle), מנהל חברת Redifon Limtid, לונדון, לעמנואל צור, ברייטון, לבקר במפעלי החברה

מכתב בקשה מי. הוזמן, תל אביב, אל עמנואל צור, לונדון - סיוע ברכישת מטוס עבור חברת ארקיע

14.8.1952

הוזמן, מבקש מצור, שירכוש בעת שהותו בלונדון מטוס 'קונסול' עבור חברת ארקיע בסכום של עד 2400 ליש"ט, אם הסכום מספיק.

עמוד 1, עברית

בנוסף - בקשה אישית לרכישה של אנציקלופדיה לתקליטים בלונדון

מכתב בקשה מי. הוזמן, תל אביב, אל עמנואל צור, לונדון - סיוע ברכישת מטוס עבור חברת ארקיע

הצעה לרכישת מטוס לתרגול מכשירנות מדגם AVRO XIX

19.8.1952

מכתב מק. שקלטון [Shackelton], יועץ וסוכן לענייני תעופה לחברת אל-על, לונדון. הצעה לרכישת מטוס לתרגול מכשירנות מדגם AVRO XIX בעלות 2300 ליש"ט, במקום מטוס מדגם 'קונסול' שעלותו יקרה יותר. 

עמוד 1, אנגלית

הצעה לרכישת מטוס לתרגול מכשירנות מדגם AVRO XIX

מכתב תודה מ-מ. רוזנטל לעמנואל צור, תשי"ג

23.4.1953

שיר הלל לעמנואל צור עם הביאו את מטוס ה'קונסול' לבחינות צוות אויר בנמל התעופה לוד. ח' אייר, תשי"ג 

עמ' 1, עברית

מ. רוזנטל היה מזכיר קלוב התעופה הארץ ישראלי

מכתב תודה מ-מ. רוזנטל לעמנואל צור, תשי"ג